سرویس های ما

سرویس های ما (18)

یکشنبه, 13 تیر 1395 ساعت 17:13

رزرو بلیط مشهد مقدس

نوشته شده توسط

سفر به شهر مقدس مشهد با رزرو بلیط رویال سفر ایرانیان اصفهان

 

شهر

زمان

تاریخ

توضیحات

نوع اتوکار

مشهد

16:00 

هر روز 

شاهرود نیشابور-پذیرایی شام رایگان 

مارال 25 نفره(VIP)

مشهد

18:00 

هر روز 

شاهرود نیشابور-پذیرایی شام رایگان

مارال 25 نفره(VIP)

مشهد

19:30 

هر روز 

شاهرود نیشابور-پذیرایی شام رایگان

مارال 25 نفره(VIP)

 

 و برای مسیر برگشت از مشهد مقدس :

 

شهر

زمان

تاریخ

توضیحات

نوع اتوکار

مشهد

16:00 

هر روز 

برگشت مشهد 

مارال 25 نفره(VIP)

مشهد

19:00 

هر روز 

برگشت مشهد

مارال 25 نفره(VIP)

یکشنبه, 13 تیر 1395 ساعت 15:56

رزرو بلیط شهر تهران

نوشته شده توسط

سفر به شهر تهران با رزرو بلیط رویال سفر ایرانیان اصفهان

 

شهر

زمان

تاریخ

توضیحات

نوع اتوکار

تهران

00:15 

هر روز 

آرژانتین 

مان 26 نفره(VIP) IP) 

تهران

00:30 

هر روز 

آرژانتین 

مان 26 نفره(VIP) IP) 

تهران

00:45 

هر روز 

آرژانتین 

مان 26 نفره(VIP) IP)  

تهران

01:00 

هر روز 

آرژانتین 

مان 26 نفره(VIP) IP) 

تهران

01:10 

هر روز 

آرژانتین 

مان 26 نفره(VIP) IP) 

تهران

01:15

هر روز 

آرژانتین 

مان 26 نفره(VIP) IP)  

تهران

01:30 

هر روز 

آرژانتین  

مان 26 نفره(VIP) IP) 

تهران

01:45

هر روز 

آرژانتین 

مان 26 نفره(VIP) IP) 

تهران

02:00

هر روز 

آرژانتین 

مان 26 نفره(VIP) IP) 

تهران

06:00

هر روز 

آرژانتین 

مان 26 نفره(VIP) IP) 

تهران

07:15

هر روز 

آرژانتین 

مان 26 نفره(VIP) IP) 

تهران

08:15

هر روز 

آرژانتین 

مان 26 نفره(VIP) IP) 

تهران

09:15

هر روز 

آرژانتین 

مان 26 نفره(VIP) IP) 

تهران

09:30

هر روز 

آرژانتین 

مان 26 نفره(VIP) IP) 

تهران

10:30

هر روز 

آرژانتین 

مان 26 نفره(VIP) IP) 

تهران

11:15

هر روز 

آرژانتین 

مان 26 نفره(VIP) IP) 

تهران

12:15

هر روز 

آرژانتین 

مان 26 نفره(VIP) IP) 

تهران

13:15

هر روز 

آرژانتین 

مان 26 نفره(VIP) IP) 

تهران

13:30

هر روز 

آرژانتین 

مان 26 نفره(VIP) IP) 

تهران

14:00

هر روز 

آرژانتین 

مان 26 نفره(VIP) IP) 

تهران

15:00

هر روز 

آرژانتین 

مان 26 نفره(VIP) IP) 

تهران

16:00

هر روز 

آرژانتین 

مان 26 نفره(VIP) IP) 

تهران

17:00

هر روز 

آرژانتین 

مان 26 نفره(VIP) IP) 

تهران

17:30

هر روز 

آرژانتین 

مان 26 نفره(VIP) IP) 

تهران

18:00

هر روز 

آرژانتین 

مان 26 نفره(VIP) IP) 

تهران

19:30

هر روز 

آرژانتین 

مان 26 نفره(VIP) IP) 

تهران

20:30

هر روز 

آرژانتین 

مان 26 نفره(VIP) IP) 

تهران

21:30

هر روز 

آرژانتین 

مان 26 نفره(VIP) IP) 

تهران

22:15

هر روز 

آرژانتین 

مان 26 نفره(VIP) IP) 

تهران

23:15

هر روز 

آرژانتین 

مان 26 نفره(VIP) IP) 

تهران

23:30

هر روز 

آرژانتین 

مان 26 نفره(VIP) IP) 

تهران

23:45

هر روز 

آرژانتین 

مان 26 نفره(VIP) IP) 

تهران

00:00

هر روز 

آرژانتین 

مان 26 نفره(VIP) IP) 

یکشنبه, 13 تیر 1395 ساعت 15:56

رزرو بلیط شهر بندرانزلی

نوشته شده توسط

سفر به شهر بندرانزلی با رزرو بلیط رویال سفر ایرانیان اصفهان

 

شهر

زمان

تاریخ

توضیحات

نوع اتوکار

بندر انزلی

22:00 

هر روز 

رشت,بندر انزلی(پذیرایی شام رایگان)

مارال 25 نفره(VIP)

یکشنبه, 13 تیر 1395 ساعت 15:48

رزرو بلیط شهر بندرعباس

نوشته شده توسط

سفر به شهر بندرعباس با رزرو بلیط رویال سفر ایرانیان اصفهان

 

شهر

زمان

تاریخ

توضیحات

نوع اتوکار

بندر عباس

18:15 

هر روز 

سیرجان,بندرعباس(پذیرایی شام رایگان)

مارال 25 نفره(VIP)

تنظیمات قالب

رنگ

برای مشاهده ی حالت های رنگی قالب کلبه برروی رنگ مورد نظر کلیک نمایید.
Green Blue Brown Yellow

بدنه قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ
سبک طرح بندی برای تصاویر پس زمینه: جعبه
سبک های طرح بندی
انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه
نوع فونت بدنه