دوشنبه, 28 تیر 1395 ساعت 08:40

رزرو بلیط فرودگاه امام

سفر به فرودگاه امام با رزرو بلیط رویال سفر ایرانیان اصفهان

 

شهر

زمان

تاریخ

توضیحات

نوع اتوکار

فرودگاه امام

00:15 

هر بامداد 

فرودگاه امام آزادی کرج 

مان 26 نفره(VIP) - مارال 24 نفره(VIP) 

فرودگاه امام

01:15 

هر بامداد

 

فرودگاه امام آزادی کرج 

مان 26 نفره(VIP) - مارال 24 نفره(VIP) 

فرودگاه امام

05:15 

هر صبح 

فرودگاه امام آزادی کرج 

مان 26 نفره(VIP) - مارال 24 نفره(VIP)

فرودگاه امام

09:30 

هر صبح 

فرودگاه امام آزادی کرج 

مان 26 نفره(VIP) - مارال 24 نفره(VIP) 

فرودگاه امام

13:30 

هر ظهر 

فرودگاه امام آزادی کرج  

مان 26 نفره(VIP) - مارال 24 نفره(VIP)

 

فرودگاه امام

17:30 

هر عصر 

فرودگاه امام آزادی کرج  

مان 26 نفره(VIP) - مارال 24 نفره(VIP)

 

فرودگاه امام

20:30 

هر شب 

فرودگاه امام آزادی کرج  

مان 26 نفره(VIP) - مارال 24 نفره(VIP)

 

فرودگاه امام

22:30 

هر شب 

فرودگاه امام آزادی کرج  

مان 26 نفره(VIP) - مارال 24 نفره(VIP)

 

دوشنبه, 14 تیر 1395 ساعت 05:21

رزرو بلیط شهر شیراز

سفر به شهر شیراز با رزرو بلیط رویال سفر ایرانیان اصفهان

 

شهر

زمان

تاریخ

توضیحات

نوع اتوکار

شیراز

00:15 

هر روز 

آباده شیراز(مشترک با صفه) 

مارال 25 نفره(VIP) - ولوو 25 نفره(VIP) 

شیراز

06:45 

هر روز 

آباده شیراز(مشترک با صفه) 

مارال 25 نفره(VIP)  - ولوو 25 نفره(VIP) 

شیراز

09:45 

هر روز 

آباده شیراز(مشترک با صفه) 

مارال 25 نفره(VIP)  - ولوو 25 نفره(VIP) 

شیراز

11:45 

هر روز 

آباده شیراز(مشترک با صفه) 

مارال 25 نفره(VIP)  - ولوو 25 نفره(VIP) 

شیراز

14:15 

هر روز 

آباده شیراز(مشترک با صفه) 

مارال 25 نفره(VIP)  - ولوو 25 نفره(VIP) 

شیراز

15:15 

هر روز 

آباده شیراز(مشترک با صفه) 

مارال 25 نفره(VIP)  - ولوو 25 نفره(VIP) 

شیراز

16:30 

هر روز 

آباده شیراز(مشترک با صفه) 

مارال 25 نفره(VIP)  - ولوو 25 نفره(VIP) 

شیراز

23:15 

هر روز 

آباده شیراز(مشترک با صفه) 

مارال 25 نفره(VIP)  - ولوو 25 نفره(VIP) 

یکشنبه, 13 تیر 1395 ساعت 17:13

رزرو بلیط شهر کرج

سفر به شهر کرج با رزرو بلیط رویال سفر ایرانیان اصفهان

 

شهر

زمان

تاریخ

توضیحات

نوع اتوکار

کرج

00:15 

هر روز 

فرودگاه امام آزادی کرج 

مان 26 نفره(VIP) - مان 24 نفره(VIP) 

کرج

09:30 

هر روز 

فرودگاه امام آزادی کرج 

مان 26 نفره(VIP) - مان 24 نفره(VIP)

کرج

13:30 

هر روز 

فرودگاه امام آزادی کرج 

مان 26 نفره(VIP) - مان 24 نفره(VIP) 

کرج

22:15 

هر روز 

فرودگاه امام آزادی کرج  

مان 26 نفره(VIP) - مان 24 نفره(VIP)

 

تنظیمات قالب

رنگ

برای مشاهده ی حالت های رنگی قالب کلبه برروی رنگ مورد نظر کلیک نمایید.
Green Blue Brown Yellow

بدنه قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ
سبک طرح بندی برای تصاویر پس زمینه: جعبه
سبک های طرح بندی
انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه
نوع فونت بدنه