یکشنبه, 27 تیر 1395 ساعت 14:13

رزرو بلیط اهواز

سفر به شهر اهواز با رزرو بلیط رویال سفر ایرانیان اصفهان

 

شهر

زمان

تاریخ

توضیحات

نوع اتوکار

اهواز

11:00 

هر روز 

ایذه اهواز(مشترک با صفه)

مارال 25 نفره(VIP)

اهواز

21:45 

هر روز 

ایذه اهواز(مشترک با صفه)

مارال 25 نفره(VIP)

دوشنبه, 14 تیر 1395 ساعت 05:21

رزرو بلیط شهر شیراز

سفر به شهر شیراز با رزرو بلیط رویال سفر ایرانیان اصفهان

 

شهر

زمان

تاریخ

توضیحات

نوع اتوکار

شیراز

00:15 

هر روز 

آباده شیراز(مشترک با صفه) 

مارال 25 نفره(VIP) - ولوو 25 نفره(VIP) 

شیراز

06:45 

هر روز 

آباده شیراز(مشترک با صفه) 

مارال 25 نفره(VIP)  - ولوو 25 نفره(VIP) 

شیراز

09:45 

هر روز 

آباده شیراز(مشترک با صفه) 

مارال 25 نفره(VIP)  - ولوو 25 نفره(VIP) 

شیراز

11:45 

هر روز 

آباده شیراز(مشترک با صفه) 

مارال 25 نفره(VIP)  - ولوو 25 نفره(VIP) 

شیراز

14:15 

هر روز 

آباده شیراز(مشترک با صفه) 

مارال 25 نفره(VIP)  - ولوو 25 نفره(VIP) 

شیراز

15:15 

هر روز 

آباده شیراز(مشترک با صفه) 

مارال 25 نفره(VIP)  - ولوو 25 نفره(VIP) 

شیراز

16:30 

هر روز 

آباده شیراز(مشترک با صفه) 

مارال 25 نفره(VIP)  - ولوو 25 نفره(VIP) 

شیراز

23:15 

هر روز 

آباده شیراز(مشترک با صفه) 

مارال 25 نفره(VIP)  - ولوو 25 نفره(VIP) 

یکشنبه, 13 تیر 1395 ساعت 17:13

رزرو بلیط شهر کرج

سفر به شهر کرج با رزرو بلیط رویال سفر ایرانیان اصفهان

 

شهر

زمان

تاریخ

توضیحات

نوع اتوکار

کرج

00:15 

هر روز 

فرودگاه امام آزادی کرج 

مان 26 نفره(VIP) - مان 24 نفره(VIP) 

کرج

09:30 

هر روز 

فرودگاه امام آزادی کرج 

مان 26 نفره(VIP) - مان 24 نفره(VIP)

کرج

13:30 

هر روز 

فرودگاه امام آزادی کرج 

مان 26 نفره(VIP) - مان 24 نفره(VIP) 

کرج

22:15 

هر روز 

فرودگاه امام آزادی کرج  

مان 26 نفره(VIP) - مان 24 نفره(VIP)

 

یکشنبه, 13 تیر 1395 ساعت 17:13

رزرو بلیط شهر تبریز

سفر به شهر تبریز با رزرو بلیط رویال سفر ایرانیان اصفهان

 

شهر

زمان

تاریخ

توضیحات

نوع اتوکار

تبریز

18:15 

هر روز 

زنجان,تبریز(پذیرایی شام رایگان)

مارال 25 نفره(VIP)

یکشنبه, 13 تیر 1395 ساعت 17:13

رزرو بلیط مشهد مقدس

سفر به شهر مقدس مشهد با رزرو بلیط رویال سفر ایرانیان اصفهان

 

شهر

زمان

تاریخ

توضیحات

نوع اتوکار

مشهد

16:00 

هر روز 

شاهرود نیشابور-پذیرایی شام رایگان 

مارال 25 نفره(VIP)

مشهد

18:00 

هر روز 

شاهرود نیشابور-پذیرایی شام رایگان

مارال 25 نفره(VIP)

مشهد

19:30 

هر روز 

شاهرود نیشابور-پذیرایی شام رایگان

مارال 25 نفره(VIP)

 

 و برای مسیر برگشت از مشهد مقدس :

 

شهر

زمان

تاریخ

توضیحات

نوع اتوکار

مشهد

16:00 

هر روز 

برگشت مشهد 

مارال 25 نفره(VIP)

مشهد

19:00 

هر روز 

برگشت مشهد

مارال 25 نفره(VIP)

تنظیمات قالب

رنگ

برای مشاهده ی حالت های رنگی قالب کلبه برروی رنگ مورد نظر کلیک نمایید.
Green Blue Brown Yellow

بدنه قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ
سبک طرح بندی برای تصاویر پس زمینه: جعبه
سبک های طرح بندی
انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه
نوع فونت بدنه