دوشنبه, 28 تیر 1395 ساعت 09:00

رزرو بلیط بابلسر

سفر به شهر بابلسر با رزرو بلیط رویال سفر ایرانیان اصفهان

 

شهر

زمان

تاریخ

توضیحات

نوع اتوکار

بابلسر

20:00 

هر روز 

آمل,محمود آباد,فریدون کنار(پذیرایی شام رایگان)

مارال 25 نفره(VIP)

دوشنبه, 28 تیر 1395 ساعت 08:54

رزرو بلیط کرمانشاه

سفر به شهر کرمانشاه با رزرو بلیط رویال سفر ایرانیان اصفهان

 

شهر

زمان

تاریخ

توضیحات

نوع اتوکار

کرمانشاه

21:15 

هر روز 

کرمانشاه(مشترک با صفه)

مارال 25 نفره(VIP)

دوشنبه, 28 تیر 1395 ساعت 08:49

رزرو بلیط کرمان

سفر به شهر کرمان با رزرو بلیط رویال سفر ایرانیان اصفهان

 

شهر

زمان

تاریخ

توضیحات

نوع اتوکار

کرمان

20:15 

هر روز 

با صفه هماهنگ شود

25 نفره(VIP)

دوشنبه, 28 تیر 1395 ساعت 08:40

رزرو بلیط فرودگاه امام

سفر به فرودگاه امام با رزرو بلیط رویال سفر ایرانیان اصفهان

 

شهر

زمان

تاریخ

توضیحات

نوع اتوکار

فرودگاه امام

00:15 

هر بامداد 

فرودگاه امام آزادی کرج 

مان 26 نفره(VIP) - مارال 24 نفره(VIP) 

فرودگاه امام

01:15 

هر بامداد

 

فرودگاه امام آزادی کرج 

مان 26 نفره(VIP) - مارال 24 نفره(VIP) 

فرودگاه امام

05:15 

هر صبح 

فرودگاه امام آزادی کرج 

مان 26 نفره(VIP) - مارال 24 نفره(VIP)

فرودگاه امام

09:30 

هر صبح 

فرودگاه امام آزادی کرج 

مان 26 نفره(VIP) - مارال 24 نفره(VIP) 

فرودگاه امام

13:30 

هر ظهر 

فرودگاه امام آزادی کرج  

مان 26 نفره(VIP) - مارال 24 نفره(VIP)

 

فرودگاه امام

17:30 

هر عصر 

فرودگاه امام آزادی کرج  

مان 26 نفره(VIP) - مارال 24 نفره(VIP)

 

فرودگاه امام

20:30 

هر شب 

فرودگاه امام آزادی کرج  

مان 26 نفره(VIP) - مارال 24 نفره(VIP)

 

فرودگاه امام

22:30 

هر شب 

فرودگاه امام آزادی کرج  

مان 26 نفره(VIP) - مارال 24 نفره(VIP)

 

یکشنبه, 27 تیر 1395 ساعت 14:20

رزرو بلیط گرگان

سفر به شهر گرگان با رزرو بلیط رویال سفر ایرانیان اصفهان

 

شهر

زمان

تاریخ

توضیحات

نوع اتوکار

گرگان

18:15 

هر روز 

آمل,بابل,ساری,قائمشهر-(پذیرایی شام رایگان)

مارال 25 نفره(VIP)

گرگان

19:15 

هر روز 

آمل,بابل,ساری,قائمشهر-(پذیرایی شام رایگان)

مارال 25 نفره(VIP)

تنظیمات قالب

رنگ

برای مشاهده ی حالت های رنگی قالب کلبه برروی رنگ مورد نظر کلیک نمایید.
Green Blue Brown Yellow

بدنه قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ
سبک طرح بندی برای تصاویر پس زمینه: جعبه
سبک های طرح بندی
انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه
نوع فونت بدنه